Funkční období členů volených orgánů spolku. Povinnost změny zápisu ve Veřejném rejstříku.
Autor Pavel Šot, publikováno 27.1.2021
zobrazeno 122x,komentářů 0

V reakci na množící se dotazy ze sportovního prostředí ohledně prodloužení funkčního období členů volených orgánů spolku dle pravidel tzv. Lex covid (zákon č. 191/2020Sb., v platném znění) v roce 2021, sděluje ČUS následující informace:

 

https://www.cuscz.cz/…tml

 

 

Dále připojujeme odkaz na vzor jednacího řádu pro hlasování per rollam:

 

https://www.cuscz.cz/…tml

 

 

a odkaz na postup spolku při nemožnosti konání valné hromady vzor generální plné moci:

 

https://www.cuscz.cz/…tml

 

Pokud proběhne volební valná hromada, nezapomeňte nové statutární a kontrolní orgány zapsat do Veřejného rejstříku a to i v případě, že lidé v těchto orgánech budou stejní jako v předchozím funkčním období. I tak je musíte přes inteligentní formulář https://or.justice.cz/ias/ui/podani  ve Veřejném rejstříku vymazat a znovu zapsat spolu s datumem vzniku funkce, což je den poslední volební valné hromady (ne datum, kdy byl takový člověk zvolen poprvé!). Všichni členové, kteří budou zapsáni ve Veřejném rejstříku musí připojit čestné prohlášení (s úředně ověřeným podpisem), ve kterém souhlasí se zápisem do Veřejného rejstříku.

 

Užitečný odkaz, který by Vám mohl při práci s Veřejným rejstříkem pomoci:  https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Jak-vytvorit-navrh-na-zapis-zmen-zapsanych-udaju-d?threadid=59862&forumid=907 

 

Odkaz na web - poradnu, kde jsou otázky a odpovědi týkající se tohoto tématu:  http://poradna.crdm.cz/rejstrik-spolku

 

Podrobně o povinnostech spolků zde:  http://www.asociacevm.cz/admin/soubory/ma2j5yvlddfosf0.pdf
Přílohy:
1 -Vzor Jednacího řádu - per rollam.docx (18KB)
2 -VZOR - Jednací řád - per rollam - volební valná hromada - členská schůze.docx (20KB)
4 - VZOR -generální plná moc rozšířená o správní řízení.docx (13KB)
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Oficiální stránky České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
or.justice.cz
Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Inteligentní formulář
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS okresu Klatovy / ČUS
Přihláška do PSS okresu Klatovy / ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem