Vyúčtování dotace COVID – Sport do 15. února 2021. Stejný termín platí i pro dotaci Můj klub 2020.
Autor Pavel Šot, publikováno 28.1.2021
zobrazeno 113x,komentářů 0

Národní sportovní agentura zveřejnila pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotace k výzvě COVID – Sport:

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/

Příjem vyúčtování bude spuštěn nejpozději do 29. ledna 2021.

Příjemce dotace je povinen vypořádat finanční vztahy se státním rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání a to na vyhláškou předepsaném formuláři předloženém NSA nejpozději do 15. února 2021. Současně s finančním vypořádáním vztahů se státním rozpočtem musí příjemce dotace vrátit nevyčerpané finanční prostředky nejpozději do 15. února 2021 na stanovený účet NSA. Příjemce dotace je povinen předložit NSA vyúčtování poskytnuté dotace předepsaným způsobem nejpozději do 15. února 2021.

Předložení vypořádání a vyúčtování na NSA předepsaných formulářích proběhne v systému, ve kterém žadatel žádal o dotaci. Systém bude pro tyto účely otevřen nejpozději do 29.1.2021.

Originály dokumentace je příjemce povinen uchovat a předložit ke kontrole po dobu 10 let ode dne vydání Rozhodnutí.  

 

Potřebné formuláře a pokyny naleznete na webu NSA Covid - sport:  https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport/

 

Otázky a odpovědi v vyúčtování dotace COVID - Sport, které zpracovala Ing. Veronika Nešpůrková z Pražské tělovýchovné unie:

http://www.ptupraha.cz/…rt/

 

Pro všechny, kteří v loňském roce obdrželi dotaci Můj klub 2020: Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport, a to nejpozději do 15. února 2021.

https://is-sport.msmt.cz/…mv0

 

Více (včetně manuálu a formuláře) na webu MŠMT:

 

https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani?highlightWords=můj klub

 

 

Všechny TJ/SK si zkontrolujte údaje v Rejstříku sportu NSA u osob, u kterých je uvedeno "Nenalezeno" či "Ověřeno - registrováno" (podrobnější popis viz příloha). Pokud jsou osobní údaje u jednotlivých členů správné a přesto u nich máte uvedeno "Nenalezeno" či "Ověřeno - registrováno", informujte o této skutečnosti na rejstriksportu@agenturasport.cz

 

Rejstřík sportu:  https://www.rejstriksportu.cz/…ard

 

 

Přílohy:
Rejstřík sportu NSA - aktuální informace 2021.pdf (786KB)
Rejstřík sportu NSA - aktuální informace 2021.pdf (786KB)
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Oficiální stránky České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
or.justice.cz
Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Inteligentní formulář
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS okresu Klatovy / ČUS
Přihláška do PSS okresu Klatovy / ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem