Trenérka / cvičitelka roku 2020
Autor Pavel Šot, publikováno 16.4.2021
zobrazeno 39x,komentářů 0

 

Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru pořádá tradiční akci Trenérka / cvičitelka roku 2020, jež vyvrcholí slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém převezmou ocenění za svoji práci za přítomnosti nejvyšších představitelů českého sportu.

Nominace mohou podávat okresní a krajská pracoviště ČUS a národní sportovní svazy. Každoročně se oceňuje kolem třiceti osobností.

Vaše nominace můžete zasílat do 16. května 2021 na adresu pssklatovy@seznam.cz v následujících kategoriích (pro každou nominaci je nutné vyplnit novou přihlášku):

1) Dobrovolná celoživotní činnost trenérky/cvičitelky: Jedná se o kategorii určenou ženám, které se dlouhodobě věnují sportování dětí, mládeže nebo dospělých na rekreační či výkonnostní úrovni a sportu pro všechny.

2) Profesionální trenérka/cvičitelka s mimořádnými dlouhodobými úspěchy: V této kategorii oceňujeme ženy, které se trénování věnují na profesionální úrovni a se svými svěřenci či svěřenkyněmi slaví úspěchy po delší dobu na národní či mezinárodní úrovni.

3) Objev roku, mimořádný úspěch: pro trenérky, jež v roce 2020 dosáhly výjimečného úspěchu.

4) Ocenění za přínos sportu žen: V této kategorii hledáme muže, který se výrazně zasloužil o rozvoj sportu žen. Může se například jednat o trenéra, který vychoval generace sportovkyň, o člověka, jenž prosazuje rovné příležitosti ve sportu, podporuje aktivní činnost žen ve sportu v různých oblastech a na jakékoliv úrovni a tak dále.

5) Inovace roku aneb silnější pro život: V této kategorii bychom rádi ocenili ty cvičitelky a trenérky, které během roku 2020 s úspěchem zapojily do svých lekcí a tréninků nové, inovaativní nebo neotřelé metody tak, aby udržely své svěřence a svěřenkyně aktivní, případně přiměly ostatní lidi v okolí k fyzické aktivitě.

Ve svých nominacích prosím uveďte tyto údaje:

- název organizace/TJ/SK, kontaktní údaje navrhovatele
- kategorie nominace (viz body 1 - 5 výše)
- jméno, adresa, e-mail, telefon navržené osobnosti
- sportovní odvětví, v němž navržená osobnost působí
- délka trvání trenérské, cvičitelské nebo funkcionářské kariéry
- důvod nominace (popište, proč by měla navržená osobnost získat ocenění)
- zastřešující organizace (Česká unie sportu, Česká obec sokolská, Česká
asociace sportu pro všechny, Sdružení sportovních svazů,...)

 

 
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Oficiální stránky České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení
or.justice.cz
Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Inteligentní formulář
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sportovní agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS okresu Klatovy / ČUS
Přihláška do PSS okresu Klatovy / ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem