2. - 6. června 2021 se uskuteční volební valná hromada PSS Klatovy per rollam
Autor Pavel Šot, publikováno 12.5.2021
zobrazeno 80x,komentářů 0

Statutární orgán PSS Klatovy rozhodl dne 6. května za souhlasu výkonného výboru o svolání valné hromady Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy, z.s. s tím, že v důsledku epidemie koronaviru SARS CoV-2 (též Covid-19) a s tím souvisejících omezeních ze strany vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR se valná hromada uskuteční od 2. června do 6. června 2021 vzdáleně elektronickým hlasováním, tedy per rollam.  Statutární orgány členských TJ/SK mohou do 23. května zasílat návrhy svých kandidátů do orgánů PSS Klatovy. 

 

 

Všem TJ/SK, které valnou hromadu nemohly kvůli mimořádným opatřením uskutečnit, i když funkční období jejich voleným orgánům a statutárům již uplynulo, doporučujeme, aby valnou hromadu svých spolků svolaly co nejdříve. Do 30. června 2021 tak mohou učinit i způsobem per rollam. 

 

Více o pořádání členských schůzí za aktuálních opatřeních se dozvíte na Covid Portálu:

https://covid.gov.cz/…uze

 

 

nebo v článku ČUS:

 

https://www.cuscz.cz/…tml 

 

KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem