TĚLOVÝCHOVNÁ VYZNAMENÁNÍ PRO FUNKCIONÁŘE ČSTV
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 20.5.2010
zobrazeno 895x,komentářů 0

TĚLOVÝCHOVNÁ VYZNAMENÁNÍ PRO FUNKCIONÁŘE ČSTV

 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby mají možnost ocenit práci svých zasloužilých a dlouholetých funkcionářů formou tělovýchovného vyznamenání. Ta se udělují především u příležitosti životních či funkcionářských jubileí, nebo také při  výročích založení klubů a TJ. Bývají vesměs předávána při slavnostních příležitostech,  na valných hromadách TJ-SK, případně  i na valné hromadě Pošumavského sportovního sdružení.

 

ČSTV Praha uděluje tato vyznamenání:

Čestné uznání

Medaili za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu (uděluje se od 70 let věku).

 

            Písemné návrhy se zdůvodněním schvaluje ČSTV Praha po předchozím schválení naší regionální organizací. Návrhy je nutno předat na PSS Klatovy 3 měsíce před plánovaným předáním vyznamenání.

 

            Pošumavské sportovní sdružení doporučuje svým členským organizacím, aby sledovaly jubilea a zásluhy svých členů a možnosti udělování tělovýchovných vyznamenání využívaly. Vesměs toto ocenění bývá jediné, které je možné zasloužilým funkcionářům a členům poskytnout jako poděkování za mnohdy celoživotní činnost na poli tělovýchovy a sportu.
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku