LICENČNÍ SMLOUVA S OCHRANNÝM SVAZEM AUTORSKÝM
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 20.5.2010
zobrazeno 892x,komentářů 0

 

Licenční smlouva s OSA

ČSTV uzavřel kolektivní smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s ochranným svazem autorů hudebních děl - OSA a to od 1.5.2010 do 31.12.2012 (období od 1.1.2010 do 30.4.2010 bylo pokryto dodatkem k předcházející smlouvě).
Tato smlouva se vztahuje na všechna občanská sdružení, která jsou členy ČSTV (typicky tedy na TJ/SK sdružené po regionální linii a sportovní svazy, a to jak sdružené tak přidružené). Na základě této smlouvy byly uhrazeny poplatky i za užití hudebních děl subjekty sdruženými v ČSTV.
Sdružené subjekty tedy již organizaci OSA žádné poplatky platit nemusí. Seznam sportovních svazů, na které se daná smlouva vtahuje tvoří nedílnou součást smlouvy, TJ/SK pak svou příslušnost k ČSTV a tedy skutečnost, že se na ně daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem člena ČSTV (vydává příslušné regionální sdružení).

POZOR!
Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudebních děl jiným způsobem než vymezeném ve smlouvě (čl. 2), tedy obecně jinak než při sportovní činnosti nebo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních provozovaných nepodnikatelsky.
Smlouva se nevtahuje zejména na užití při společenských a kulturních  akcích jako jsou koncerty, taneční zábavy apod., na ubytovací zřízení provozovaná podnikatelsky (na živnostenský list) a hlavně se v žádném případě nevztahuje na subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská sdružení byť působí ve sportu a byť jsou i členy TJ/SK/svazu (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu - např. cvičitel aerobiku, obchodní společnosti - akciová společnost, s.r.o. apod.).

 Kompletní text smlouvy zde.
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku