VALNÁ HROMADA PSS KLATOVY JE ZA DVEŘMI
Autor Luboš Nový, publikováno 16.6.2010
zobrazeno 893x,komentářů 1

V a l n á   h r o m a d a

zástupců TJ, SK a sportovních svazů, která se bude konat

  ve čtvrtek dne 17.června 2010  od 16,00 hodin

 v kavárně Kulturního domu v Klatovech

 

P r o g r a m :  1) Zahájení

                            2) Volba komisí

                            3) Zpráva o činnosti výkonného výboru

                            4) Zpráva o činnosti ekonomické komise,

                                návrh rozpočtu a kritérií pro rozdělování dotací pro rok 2010

                            5) Zpráva revizní komise

                            6) Zpráva o stavu sportů na okrese Klatovy

                            7) Zpráva mandátové komise

                             8) Ocenění zasloužilých funkcionářů

                           9) Diskuse                

                         10) Usnesení, závěr

 

Z každé TJ-SK a sportovního svazu se zúčastní jeden delegát, který předloží mandát potvrzený mateřskou TJ nebo svazem.

Účast na jednání tohoto vrcholného orgánu okresního sdružení je nutná!

Upozornění: TJ-SK, u kterých se vykáže třetí za sebou jdoucí neúčast na valných hromadách PSS, budou dle usnesení postiženy snížením finančních dotací na tento rok.
KOMENTÁŘE
gEc6mZSU (2017-03-16 20:11:29)
Whoever wrote this, you know how to make a good arletci.


Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku