PROBĚHLA VALNÁ HROMADA POŠUMAVSKÉHO SPORTOVNÍHO SDRUŽENÍ KLATOVY
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 18.6.2010
zobrazeno 899x,komentářů 0

Valná hromada Pošumavského sportovního sdružení Klatovy se uskutečnila ve čtvrtek 17.června 2010 v kulturním domě Družba v Klatovech. Zúčastnili se jí zástupci tělovýchovných jednot a sportovních svazů, stejně jako zástupci sportovních svazů okresu Klatovy.

Součástí programu bylo přednesení zprávy předsedy o činnosti výkonného výboru za uplynulé období, zpráva ekonomické a revizní komise, projednání hospodaření okresní organizace za rok 2009 a schválení rozpočtu na rok 2010, zpráva o stavu sportů na okrese Klatovy.

Současně byli oceněni zasloužilí funkcionáři u příležitosti jejich životních jubileí, bylo jim poděkováno za celoživotní obětavou činnost ve prospěch tělovýchovy a sportu na okrese Klatovy. Pozváni byli Josef Walter z TJ Dolany, Milena Mazancová z TJ Start VD Luby – oba oslavují 80 let věku, pětasedmdesátník Václav Štraser z ZK Neznašovy, 70 let se dožívají Josef Lorenc z TJ Mochtín, Růžena Růžičková a Josef  Růžička z TJ Tatran Železná Ruda. Josef Skála z SKP Klatovy a Jaroslav Sýkora z TJ Klatovy oslavují 65.narozeniny, nejmladšími jubilanty byli šedesátníci Jaromír Hnídek z TJ Veřechov, Jiří Vichr z
Dlouhé Vsi, František Rech z TJ Hory Matky Boží a Václav Kříž z TJ Vrhaveč. Všem byl předán jako součást poděkování malý dárek.

Valné hromady se jako host zúčastnil nově zvolený předseda ČSTV Praha Mgr. Pavel Kořan, kterého jsme rádi uvítali. Ve svém příspěvku seznámil přítomné s problematikou ve financování činnosti celého ČSTV,  s přípravou novely Stanov ČSTV. Osvětlil složitou situaci Sazky a s tím související financování sportu. Ocenil obsah přednesených zpráv na naší valné hromadě.

Přijatým usnesením bylo schváleno hospodaření PSS za uplynulý rok, rozpočet na rok 2010, kritéria pro rozdělování dotací do TJ-SK. Výkonnému výboru PSS bylo uloženo projednat v závěru roku možnosti financování v oblasti příspěvků na činnost v návaznosti na skutečně obdržené  dotace z vlastních zdrojů ČSTV.

Výsledkem valné hromady je konstatování, že přes významné potíže v ekonomické a finanční oblasti je stále reálný potenciál v členské a funkcionářské základně, který je schopen i za výrazně zhoršených podmínek plnit svoje poslání tělovýchovné organizace, a to zajišťování sportovních soutěží, tělovýchovných akcí, podílet se na výchově mládeže včetně celé řady dalších  aktivit.

FOTOGRAFIE Z VALNÉ HROMADY (J.Kilbergerová)
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku