VÝKONNÝ VÝBOR PSS KLATOVY NA JEDNÁNÍ V LUBECH
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 30.9.2010
zobrazeno 899x,komentářů 0

Výkonný výbor PSS Klatovy uskutečnil v souvislosti s naplánovaným projednáním činnosti TJ Start VD Luby svoje zasedání jako výjezdní a prohlédl si místní tělovýchovná zařízení.

Funkcionáři TJ Start Luby  podali členům výkonného výboru PSS podrobné informace o  výstavbě a rekonstrukci svých tělovýchovných zařízení, o problematice jejich provozu a o zajištění celé činnosti TJ.

TJ Start VD Luby má 465 členů ve 3 sportovních oddílech (kopaná,lední hokej, turistika).Největším problémem v zajišťování celé činnosti TJ je finanční otázka. Jsou nuceni plánovat svoji činnost v závislosti na svých finančních možnostech. Přesto se jim podařilo z obdržených dotací vybudovat pěkné travnaté tréninkové hřiště a také rekonstruovat stávající kabiny. Mají i další plány, které jsou závislé na získání dotace z prostředků EU. Ve své pravidelné sportovní činnosti jsou nuceni přijímat úsporná opatření, aby mohla být zajištěna prvořadě činnost sportovních oddílů.

V příštím roce TJ oslaví 80 let od svého vzniku. Již dnes proto připravuje výbor TJ  sportovní a doprovodný program. Součástí bude např. fotbalový memoriál K.Křížka a J.Haase.

Předseda PSS Klatovy Josef Skála zástupcům TJ poděkoval za odvedenou práci ve prospěch své mateřské TJ a poděkoval zároveň všem členům výboru TJ za odpovědný přístup a řízení organizace.

Výkonný výbor PSS Klatovy považuje osobní seznamování s problematikou vybraných TJ-SK za oboustranný přínos. I v budoucnu se bude zajímat o problemiku dalších vybraných základních článků, které členové výkonného výboru také osobně navštíví.
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku