INFORMACE PRO TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY A SPORTOVNÍ KLUBY OKRESU KLATOVY
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 11.10.2010
zobrazeno 893x,komentářů 0

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby našeho okresu mají možnost vyúčovat svoji přiznanou dotaci ze státních prostředků na stavební údržbu svých tělovýchovných zařízení do 15.11.2010. Tento termín je konečný, poté bude provedeno přerozdělení nadočerpaných prostředků pro ostatní TJ.

Výkonný výbor PSS současně dává na vědomí, že TJ/SK mohou využít možnosti  čerpat další prostředky z mimořádného navýšení dotace stavební údržby v tomto roce (celkové zvýšení dotace činí cca 60 tis. Kč). Pokud má některá TJ/SK zájem této nabídky využít, předloží na sekretariát PSS Klatovy další "vyúčtování stavební údržby" s přiloženými kopiemi dokladů za provedené práce či dodávky. Je možné uplatnit i náklady na spotřebu elektrické energie. Výkonný výbor pak na základě návrhu ekonomické komise provede přerozdělení této mimořádné dotace. Termín pro předložení těchto požadavků je rovněž do 15.11.2010. V případě nejasností či dalších dotazů se obracejte na sekretariát PSS Klatovy.
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku