USNESENÍ PODVÝBORU PRO SPORT SENÁTU PARLAMENTU ČR
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 16.12.2010
zobrazeno 892x,komentářů 0

Z jednání vyplynulo, že senátoři jsou si jednoznačně vědomi pozitivního významu sportu a pohybových aktivit  pro rozvoj občanské společnosti a zdravý výbor dětí a mládeže. S ohledem na základní potřeby sportovního prostředí doporučují Podvýboru přijmout toto usnesení:

Podvýbor

I.podporuje: rozpočtová opatření a programy MŠMZ pro rok 2010, zejména zachování výše podpory na úrovni roku 2010

II. vyslovuje důrazný nesouhlas se záměrem Vlády ČR účelově vyčlenit největší střešní sportovní organizaci ČSTV z řad příjemců státní dotace

III. naléhavě doporučuje ponechat na rok 2011 osvědčený způsob rozdělení dotace MF ČR mezi jednotlivá sdružení. Tím poskytnout jednotlivým sdružením prostor na případnou změnu systému financování až od roku 2012.

IV. doporučuje občanským sdružením působících ve sportu připravovat kroky vedoucí k zefektivnění svých organizačních struktur, k ekonomickým úsporám v činnosti a zvýšení rentability při správě svého majetku

V. vyzývá Vládu ČR, aby se zabývala a realizovala takové úpravy financování sportovních organizací, které naplní celospolečenské poslání tělovýchovných a volnočasových aktivit občanů ČR, zejména dětí a mládeže.

VI. pověruje předsedu Podvýboru senátora Jozefa Regece předložit toto usnesení předsedovai Výboru senátoru Jaromíru Jermářovi a zaslat Vládě ČR.

 
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku