ZHODNOCENÍ ROKU 2010, ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2011
Autor Jiřina Patlejchová, publikováno 30.12.2010
zobrazeno 896x,komentářů 0

Výkonný výbor PSS Klatovy na své poslední schůzi zhodnotil celý průběh právě končícího roku 2010. Vyhodnotil práci vlastního výkonného výboru, sportovních svazů , ustavených komisí i sekretariátu.

Za odvedenou práci bylo předsedou Josefem Skálou všem poděkováno. Toto poděkování se týká i funkcinářů všech tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Je oceňováno, že i v nelehkém finančním období se podařilo zachovat rozsah sportovních soutěží v TJ/SK i organizační činnos, potřebnou pro zachování funkčnosti sportovních organizací. Děkujeme TJ/SK i za operativní zpracovávání ročních výkazů a hlášení, které jsou v tomto období předkládány sekretariátu PSS Klatovy.

Do nového roku 2011 celé vedení Pošumavského sportovního sdružení přeje všem spolupracovníkům a funkcionářům hodně zdraví, dobré pohody a úspěchů pracovních i osobních. Společně si pak budeme přát uspokojivé vyřešení finančních problémů v rámci ČSTV tak,  aby byla zachována dosavadní struktura činnosti a mohli jsme pokračovat v práci v odpovídajícím rozsahu,  který by byl přínosem jak pro sportovní svazy tak pro tělovýchovné jednoty a sportovní klub okresu.
KOMENTÁŘE

Jméno:

Vložit komentář:

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (okresní sdružení ČUS) finančně podporuje


Užitečné odkazy

cuscz.cz
Web České unie sportu
cuscz.cz/...zpravodaj
Zpravodaj České unie sportu
msmt.cz/sport-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rejstriksportu.cz
Rejstřík organizací, sportovců a zařízení
Manuál řízení
Manuál řízení sport. klubu
Pojištění členů
Pojištění členů ČUS
iscus.cz
Informační systém ČUS
manuál IS ČUS
Manuál k Informačnímu systému ČUS
Národní sport. agentura
Národní sportovní agentura
Přihláška do PSS
Přihláška do okresního sdružení ČUS
COVID PORTÁL
Aktuální opatření a výklad k jednotlivým činnostem
Veřejný rejstřík
Podání do veřejného rejstříku